Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства | Киев

Вы гость | войти | регистрация
Украина - Доска объявлений городов Украины. Бесплатные частные и коммерческие объявления
Украина
найти в объявлениях например, коляска в Днепропетровске
дата: 23. апрель 2014 20:17
город: Киев
раздел объявлений: частные
тип объявления: предложение
автор: Alars все объявления
номер объявления: 7489598
количество просмотров: 177
добавить в блокнот (0)
оставить комментарий (0)
пожаловаться

Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства


телефон: (044) 332-23-98
цена: 300 UAH

Пропонуємо готові дипломні і магістерські роботи з обліку і аудиту на тему "Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства та ефективності їх використання". Всі дипломи були успішно захищені в таких ВНЗ як КНЕУ, КНТЕУ, КНУ, КНУТД та інших. Дипломні роботи містять теоретичну частину і практичну, в якій проаналізовані основні показники підприємства, а також ефективність використання основних засобів. До кожної роботи додані баланси і звіти про фінансові результати підприємства.

Список готових магістерських і дипломних робіт:

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств
Вступ
Розділ 1. Економічна сутність основних засобів в сучасних умовах
Розділ 2. Дослідження діяльності підприємства.
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.
2.2. Аналіз основних засобів, стану і ефективності їх використання в підприємства.
2.3. Фактичний стан організації обліку і аудиту в підприємства.
Розділ 3. Облік і аудит основних засобів в підприємства.
3.1. Фінансовий облік основних засобів в підприємства.
3.2. Управлінський облік основних засобів в підприємства.
3.3. Аудит основних засобів в підприємства.
Розділ 4. Облік основних засобів з використанням ЕОМ
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій
Вступ
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу основних засобів в умовах використання інформаційних технологій
1.1. Економічна сутність основних засобів, їх роль у системі управління матеріально-технічною базою підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
1.3. Передумови організації та методології обліку, контролю та економічного аналізу основних засобів на підприємства
Розділ 2 Сучасний стан та удосконалення обліку основних засобів на підприємства
2.1. Фінансовий облік основних засобів
2.2. Фінансовий облік зносу основних засобів
2.3. Узагальнення інформації та методика складання фінансової, статистичної та податкової звітності
2.4. Організація обліку основних засобів та їх надходження на основі інформаційних технологій
2.5. Облік основних засобів у системі прийняття управлінських рішень
Розділ 3. Проектування системи контролю та економічного аналізу матеріально-технічної бази підприємства
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу наявності та руху основних засобів
3.2. Методика контролю наявності та руху основних засобів підприємства
3.3. Розробка та апробація методики аналізу основних засобів підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел

Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств
Вступ
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту та аналізу основних засобів в умовах використання інформаційних технологій
1.1. Економічна сутність основних засобів, їх роль у системі управління матеріально-технічною базою підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
1.3. Передумови організації та методології обліку, аудиту та економічного аналізу основних засобів на підприємства
Висновки по розділу 1
Розділ 2 Сучасний стан та удосконалення обліку основних засобів на підприємства
2.1. Фінансовий облік основних засобів
2.2. Фінансовий облік зносу основних засобів
2.3. Узагальнення інформації та методика складання фінансової, статистичної та податкової звітності
2.4. Організація обліку основних засобів та їх надходження на основі інформаційних технологій
2.5. Облік основних засобів у системі прийняття управлінських рішень
Висновки по розділу 2
Розділ 3. Проектування системи аудиту та економічного аналізу матеріально-технічної бази підприємства
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми аудиту та економічного аналізу наявності та руху основних засобів
3.2. Методика аудиту наявності та руху основних засобів підприємства
3.3. Розробка та апробація методики аналізу основних засобів підприємства
Висновки по розділу 3
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел

Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємств
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємств
1.1. Економічний зміст амортизації та зносу
1.2. Характеристика методів нарахування амортизації
1.4. Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку амортизації основних засобів
Розділ 2. Організація та методика обліку й аудиту амортизації основних засобів
2.1. Організація обліку амортизації та зносу нео6оротних активів
2.2. Документальне оформлення i облік амортизації основних засобів
2.3. Синтетичний i аналітичний о6лік зносу основних засобів
Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту амортизації основних засобів
2.1. Організація проведення аудиту амортизації та зносу основних засобів
2.2. Методика та техніка аудиту амортизації та зносу нео6оротних активів
2.3. Аналіз амортизації та зносу основних засобів
Розділ 4. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту амортизації та зносу основних засобів
3.1. Необхідність вдосконалення обліку й аудиту амортизації та зносу основних засобів
3.2. Удосконалення обліку амортизації основних засобів
3.3. Удосконалення аудиту амортизації основних засобів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємств
1.1. Стан та розвиток торгівлі в умовах реформування економіки України
1.2. Економічна характеристика основних засобів підприємства, як об’єкта управління
1.3. Місце та роль аналізу і аудиту в інформаційній системі управління торговельним підприємством
Розділ 2. Бухгалтерський облік основних засобів підприємств торгівлі
2.1. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту основних засобів підприємств
2.2. Формування облікової інформації в інформаційній системі управління основними засобами торговельних підприємств
2.3. Моделювання процесу аналізу і аудиту в системі управління основними засобами торговельних підприємств
Розділ 3. Аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств
3.1. Аналіз основних засобів торговельних підприємств
3.2. Організація і методика аудиту основних засобів торговельних підприємств
3.3. Розробка системи аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств в умовах комп’ютерних інформаційних систем
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємств
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту основних засобів.
1.1. Економічна сутність основних засобів, їх класифікація
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту основних засобів
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства підприємства
Розділ 2. Бухгалтерський облік основних засобів підприємств
2.1. Оцінка стану бухгалтерського обліку основних засобів
2.2. Оцінка внутрішнього контролю основних засобів
2.3. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту основних засобів підприємств
3.1. Організація і планування аудиту основних засобів підприємств
3.2. Методика аналізу основних засобів підприємств
3.3. Методика аудиту основних засобів підприємств
3.4. Особливості аналізу і аудиту основних засобів підприємств в умовах використання новітніх інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Удосконалення обліку, аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства
Вступ
Розділ 1. Система управління ефективністю використання основних засобів в роздрібної торгівлі
1.1. Основні засоби як об‘єкт бухгалтерського обліку та їх класифікація
1.2. Оцінка та переоцінка основних засобів
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
Розділ 2. Організаційно - економічна характеристика базового підприємства
2.1. Організаційна характеристика підприємства підприємства
2.2. Економічні показники господарської діяльності підприємства
Розділ 3. Фінансовий облік і контроль основних засобів
3.1. Система первинного обліку основних засобів
3.2. Фінансовий облік руху основних засобів
3.3. Облік переоцінки основних засобів
3.4. Облік витрат на поліпшення основних фондів
3.5. Облік амортизації та зносу основних засобів
3.6. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів
Розділ 4. Економічний аналіз і аудит ефективності використання основних засобів
4.1. Аналітичні показники, інформаційна база і основні методи економічного аналізу основних засобів
4.2. Аналіз стану та динаміки основних засобів
4.3. Аналіз ефективності використання основних засобів
4.4. Організація та методика проведення аудиту основних засобів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

фото:
Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства - 1
.
оставить комментарийоставить комментарий:
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи или new! автор объявления
войти | регистрация | я - автор

  |


Как автор объявления, Вы можете оставить к своему объявлению комментарий, в котором, например, сможете ответить на уже оставленные к Вашему объявлению вопросы или дополнить Ваше объявлению актуальной информацией

Если это Ваше объявление и Вы разместили его как:
- ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь, просто войдите в систему и Вы сразу сможете оставить комментарий.
- HEЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь, перейдите в раздел "мои объявления" и запросите доступ к поданным Вами объявленим, как там описано. Получив список Ваших объявлений, выберите объявление, к которому Вы хотите оставить комментарий и переходите по ссылке "администрировать". На странице администрирования Вашего объявления Вы увидите ссылку "оставить комментарий".

Важно:
- зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи могут оставлять комментарии к ЛЮБЫМ объявлениям, как к своим, так и к других пользователей,
- незарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии только к СВОИМ объявлениям.
Поэтому, регистрируйтесь :-)


[х] закрыть окно

Как администрировать моё объявление?Вы могли разместить объявлениe 1. как ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь или 2. как НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ пользователь.
Процессы администрирования (редактировать, удалить, продлить) объявления в зависимости от варианта размещения, отличаются и описаны по ссылкам:

1.1. Как удалить объявлениe, поданное ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем
1.2. Как редактировать объявлениe, поданное ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем

2.1. Как удалить объявлениe, поданное НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем
2.2. Как редактировать объявлениe, поданное НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователем


[х] закрыть окно


На официальных сайтах справочниках телефонных номеров для предприятий и фирм Вы можете проверить правильность и актуальность указанного к объявлению телефонного номера и получить дополнительную информацию о юр. лице.


Найти по номеру телефона организацию или адрес (по округам РФ) Вы можете здесь :

[х] закрыть окно

объявления | бесплатные объявления | доска объявлений
\u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433@Mail.ru \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0410\u043b \u041c\u0415\u0422\u0410 - \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430. \u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d
⇑ \u041d\u0430\u0432\u0435\u0440\u0445
⇓ \u0412\u043d\u0438\u0437